คอป.จ่อขอครม.ขยายเวลาตั้งกรรมการอีก15วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา สุริยะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คปอ. นายคณิต ณ นคร เป็นประธาน เปิดเผยภายหลังเดินทางไปหารือกับ นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ หัวหน้าภาควิชาการการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วานนี้ เพื่อขอคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการว่า ทุกคนเห็นตรงกันว่ากรรมการต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางสังคมสูง และได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, กลุ่มคนเสื้อแดง, กลุ่มคนเสื้อเหลือง และบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยมีนักวิชาการเป็นตัวเสริม การสรรหากรรมการชุดนี้ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และอาจตั้งไม่ทันภายใน วันที่ 11 มิ.ย. นี้ ซึ่งจะครบ 15 วัน ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการ จึงเตรียมทำบันทึก ถึงคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เพื่อขอขยายเวลาในการแต่งตั้งกรรมการ คปอ. ออกไป 15 วัน โดยให้มีเวลาพิจารณาตัวบุคคลอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีแนวคิดว่าตัวบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ หากไม่มาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็อาจจะมาจากคนกลางทั้งหมด