'พรทิวา'เปิดงานศก.การค้า5จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันนี้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพื่อทำให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ เป็นการพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็ง ให้กับภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาไปสู่ตลาดโลก เช่น โครงการสินค้าแฟชั่นมุสลิม อาหารฮาลาล เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน

โดยโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดทำประกอบด้วย โครงการคลังสมองพาณิชย์ พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม อาหารฮาลาลไทยสู่สากล และโครงการพัฒนาสินค้าแฟชั่นมุสลิมของไทย