ครม.เห็นชอบหนุนการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการอ่าน เป็นวาระแห่งชาติ ตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการโดยจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริจาคหนังสือ และสื่อ เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศล บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายจากการซื้อหนังสืออ่านได้ตามจริงหรือไม่เกิน 10,000 บาท/ปี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสืออ่าน ในองค์กรเป็นค่าใช้จ่ายภาษีได้ 2 เท่า และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหนังสือ ซึ่งรวมถึงนิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์ให้เข้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งทางกระทรวงการคลัง ได้ขอพิจารณาในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง