นายกฯเตรียมนั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากบ้านพัก ในซอยสุขุมวิท 31 มายังทำเนียบรัฐบาลแล้ว โดยมีภารกิจ ในเวลา 08.00 น. นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าพบ ที่หน้าตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในเวลา 09.00 น.
และจะประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ที่ ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น.

อย่างไรก็ตามในวันนี้ ต้องติดตามผลการประชุมศุนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ว่าจะมีการออกกฎหมายพิเศษ เพื่อนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง ที่กระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ รวมทั้ง ติดตามความชัดเจนในการเดินหน้าตามแผนปรองดองแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะเริ่มการประชุม ในเวลา 09.00 น. โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ
เตรียมเสนอขอความเห็นชอบ เรื่องแผนแก้ไขความยากจนที่จะเน้นสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ท่อส่งน้ำ และโครงการแก้มลิงชุมชน โดยมีโครงการต้นแบบที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะเดียวกัน จะขออนุมัติงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการส่งเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง ผลักดันแก้มลิงชุมชน ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2553-2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ประเทศไทย รักษาความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการผลิตและการส่งออกสับปะรด

ด้านกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอขอความเห็นชอบเรื่องมาตรการทางภาษีเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริจาคหนังสือและสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่
หน่วยงานราชการ สถานศึกษา หรือ องค์กรสาธารณกุศล นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน ด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาต่อไป