สอท.หารือธปท.วันนี้ของตรึงดบ.ถึงสิ้นปี

สอท.หารือธปท.วันนี้ของตรึงดบ.ถึงสิ้นปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า ในวันนี้ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงาน ส.อ.ท.จะนำคณะผู้บริหาร ส.อ.ท.เข้าหารือกับ นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสอบถามถึงสภาวะเศรษฐกิจ หลังเผชิญกับปัญหาการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ในระดับใด ภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาการเงินใน ฮังการี กรีซ ว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร รวมถึงนโยบายการเงิน โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ที่ทางผู้ประกอบการต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตรึงไว้ที่ระดับร้อยละ 1.25 ไปจนถึง
ไตรมาส 4 ของปีนี้ เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่เผชิญปัญหาขาดสภาพคล่อง หลังธนาคารพาณิชย์ ยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

นอกจากนี้ ทาง ส.อ.ท.จะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องของนโยบายดูแลค่าเงินบาท ว่าจะมีมาตรการอย่างไร ในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินให้สอดคล้องกับสกุลเงินในต่างประเทศ