ธาริตบอกกฤษฎีกาหนุนกม.นิรโทษนปช.

ธาริตบอกกฤษฎีกาหนุนกม.นิรโทษนปช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผย ภายหลังการประชุมร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานกฤษฎีกา เรื่องการออกกฎหมายพิเศษ เพื่อนิรโทษกรรมกลุ่มคนเสื้อแดง ที่มาร่วมชุมนุม ในขณะที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยไม่ถูกกล่าวหา ในคดีก่อการร้ายว่า การออกกฎหมายพิเศษ ดังกล่าว จะออกมาในรูปของพระราชบัญญัติ หรือ พระราชกำหนด ซึ่งจะนำเสนอต่อรัฐบาล และศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ให้เป็นผู้ตัดสินใจในรูปแบบของการออกกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงานกฤษฎีกา ได้เห็นชอบกับการออกกฎหมายพิเศษนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายธาริต ได้เข้าพบ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคาดว่า จะมีการรายงานผลการประชุมให้ นายกอร์ปศักดิ์ ได้ทราบในเบื้องต้น