พณ.วอนผู้ผลิตสินค้าตรึงราคาอีก3ด.ถึงกย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังการหารือในเรื่องของการมอบนโยบายดูแลราคาสินค้า ให้กับภาคเอกชนผู้ผลิต จำนวน 5 กลุ่มสินค้า 167 รายว่า ในหมวดสินค้าของใช้ประจำวัน อาหาร
และเครื่องดื่ม มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป แต่โดยภาพรวม ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มสินค้า พร้อมจะตรึงราคาสินค้า ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนกันยายน 2553 แต่ในหมวดที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 100% อย่างสินค้าเหล็ก จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ กรมการค้าภายใน เป็นผู้ดูแล

นอกจากนี้ สินค้าที่อาจจะต้องมีการพิจารณาต้นทุนใหม่ ในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ สินค้าเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร