ไตรรงค์งดคนมีส่วนได้เสียนั่งอนุกมธ.ถกงบ

ไตรรงค์งดคนมีส่วนได้เสียนั่งอนุกมธ.ถกงบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. การประชุม กมธ. งบประมาณ จะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 6 คณะ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของทุกส่วนราชการที่ได้เสนอของบประมาณเข้ามาตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมอนุ กมธ.วิสามัญ มีข้อต้องห้ามที่สำคัญ คือ ห้ามไม่ให้บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมหรือรับฟังในแต่ละ อนุกมธ. อย่างเด็ดขาด เช่น ผู้รับเหมา พ่อค้า เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นจำนวน ดังนั้น เพื่อป้องกันข้อครหาจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการลักษณะนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!