สภาทนายความตั้งกก.เยียวยาชาวราชประสงค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง โฆษกสภาทนายความ กล่าวว่า นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง ทางอาญา แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ ย่านราชประสงค์ และย่านอื่นๆ โดยจะสอบข้อเท็จจริง เพื่อฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และผู้ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติการพิเศษทางคดี ของสภาทนายความ คำคู่ความ คำร้อง คำแถลงต่างๆ โดยที่ตัวผู้เสียหาย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และอาจจะร้องขอดำเนินคดีแพ่งต่อศาล โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมศาลด้วย ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาร้องทุกข์แล้ว17 คน วันที่ 14 มิ.ย. จะมาร้องอีก 40 คน

อย่างไรก็ตาม วันนี้นายกสภาทนายความ ได้เข้าพบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทางอาญาของไทย ด้วย