คลัง ลงนามกู้เงินเวิลด์แบงก์-ADB

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังการลงนามกู้เงินจากธนาคารโลก หรือ World Bank และธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB สำหรับโครงการสร้างถนนสายหลัก 4 ช่องทาง การจราจรระยะที่ 2 ว่าทางกระทรวงการคลัง ได้ทำการกู้เงินกับ World Bank เป็นจำนวน 79.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาในส่วนของ 5 เส้นทางหลัก และกู้เงินจาก ADB จำนวน 77.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลาในการกู้เงิน 15 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่ในแต่ละธนาคาร ในการคิดอัตราส่วนลด ซึ่งในระยะนี้ถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก นายประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าโครงการนี้มีการขยายช่องทางการจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง ในครั้งนี้นั้นได้มีการทำประชาพิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าจะไม่มีปัญหากับโครงการการขยายถนนขึ้นเขาใหญ่อย่างแน่นอน