นายกฯชวนปรองดองเพื่อปท.หวังทุกฝ่ายร่วม

นายกฯชวนปรองดองเพื่อปท.หวังทุกฝ่ายร่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ออกรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เพื่ออ่านจดหมายเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมเดินหน้าแผนปรองดองร่วมกัน โดยกล่าวถึง ความรุนแรง และเหตุวุ่นวายที่ผ่านมาว่า น่าเสียใจที่เกิดจากคนไทยด้วยกันเอง ซึ่งจะเป็นแผลลึกที่ไม่สามารถเยียวยาได้ หากว่าเกิดเหตุการณ์เช่นที่ผ่านมาอีก จึงถึงเวลาที่คนไทยทั้งชาติ ต้องร่วมกันปรองดอง โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน ซึ่งตนเองพร้อมจัดให้มีการรับฟังทุกความเห็น จึงขอชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างบ้าน ปฏิรูปประเทศไทยร่วมกันนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ยังกล่าวถึง ความเป็นไปของแผนปรองดองโดยระบุว่า ทุกภาคส่วนมีการทำงานตามแผนปรองดองล่วงหน้าไปแล้ว ซึ่งรัฐบาลทราบดีว่า แผนดังกล่าวไม่อาจทำให้เสร็จสิ้นได้ในช่วงอายุรัฐบาล แต่หวังให้เกิดการเดินหน้า และการกำหนดแผนข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันกับทุกฝ่ายให้ได้ในก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยทุกคนด้วยเช่นกันด้าน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึง แผนปรองดองแห่งชาติว่า ขั้นตอนต่อจากนี้
จะใช้เวลารับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.
และจะใช้เวลาอีก 2 เดือน ในการประมวลความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบเป็นแผนปรองดองของทุกฝ่ายให้เสร็จ
ก่อนสิ้นปี เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงปีใหม่ 2554 โดยจากนี้ ก็จะมีการระดมความคิดเห็นจากเวที
สาธารณะต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน ทั้งในส่วนที่รัฐบาลจัดขึ้น และในส่วนขององค์กรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง

อย่างไรก็ตาม นายสาทิตย์ กล่าวด้วยว่า หากเป็นในพื้นที่ ที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่เป็นจำนวนมาก ก็จะให้องค์กรภาค
อื่นๆ เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น