ก.การค้าตปท.เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่อาฟต้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศ ได้มีการปรับเปลี่ยนเอกสารประกอบการขอรับสิทธิพิเศษภายใต้ AFTA ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2553 เป็นต้นไป แต่สามารถผ่อนผันได้ จนถึงวันที่ 6 พ.ย.2553 เพื่อให้ผู้ส่งออกมีเวลาปรับตัว โดยแบบฟอร์มใหม่ ทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของประเทศปลายทาง ผู้รับแบบฟอร์มดังกล่าว ทางกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้กำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.2553

และสำหรับมูลค่าการใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2553 ประเทศไทยส่งออกภายใต้ AFTA คิดเป็นมูลค่า 3,167.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.06 จากช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่มีการใช้สิทธิสูง ได้แก่ รถยนต์บุคคล เครื่องจักรโรงงาน ส่วนประกอบยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ อาหารปรุงแต่ง มันสำปะหลัง ข้าวโพด