ผอ.สบน.เชื่อพันธบัตรไทยเข้มแข็งรอบ2หมด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยว่า ยอดจำหน่ายพันธบัตรไทยเข้มแข็ง รอบที่ 2 วงเงิน 100,000 ล้านบาทนั้น ที่มีการเปิดขายระหว่าง วันที่ 7 ถึง 11 มิ.ย. ได้ผ่านไป 3 วัน มียอดขายแล้วประมาณ 6.3 หมื่นล้านบาท ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ เนื่องจากเบื้องต้นคาดว่า จะขายหมดได้ภายใน 2 วัน จากการเลื่อนขายพันธบัตรจากกำหนดเดิม 2 ครั้ง รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองด้วย

อย่างไรก็ตาม นายจักรกฤศฏิ์ เชื่อว่าจะสามารถขายพันธบัตรทั้ง 100,000 ล้านบาท ได้หมดภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากประชาชนทั่วไปมีจำนวนมากกว่าผู้สูงอายุ 5 เท่า และมีกำลังซื้อสูงกว่า ขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรออมทรัพย์ ยังสูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรที่ระยะเวลาเดียวกัน