ยอดซื้อพันธบัตรฯชี้ทิศทางศก.ไทยได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการจองซื้อพันธบัตรไทยเข้มแข็ง รอบที่ 2 ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าจองซื้อ ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าจองซึ่งค่อนข้างบางตา ขณะที่นางพรทิพย์ วนาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการและผู้บริหารสายงานเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ยอมรับว่า การจองซื้อในรอบนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับรอบแรก ถือว่ามีจำนวนน้อยกว่า จึงอยากให้รัฐบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งวงเงินในแต่ละรอบ พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในเรื่องของการวางแผนการเงิน ซึ่งจะทำให้การซื้อไม่กระจุกตัวอยู่ในรอบแรก อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตาม ยอดการซื้ออย่างใกล้ชิด เนื่องจากเหลือเวลาในวันพรุ่งนี้เพียง 1 วัน เท่านั้น ที่ทุกธนาคารจะเปิดการจำหน่ายพันธบัตร รวมทั้งยอดการจองซื้อพันธบัตรในครั้งนี้ ก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศ