สบน.แจงยอดขายพันธบัตร3วันต่ำกว่าเป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผย ถึงยอดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ล็อตที่ 2 วงเงิน 100,000 ล้านบาท ในช่วง 3 วันแรก หลังเปิดขายให้กับผู้สูงอายุ
เมื่อ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า มียอดจำหน่ายประมาณ 63,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ จากเดิมที่คาดว่า จะขายหมดภายใน 2 วัน ซึ่งคาดว่า มีสาเหตุมาจากการเลื่อนขายพันธบัตร ถึง 2 ครั้ง และผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ส่วนหนึ่ง อาจมาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในระยะยาว แต่เชื่อว่าภายในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ จะสามารถจำหน่ายพันธบัตรได้ทั้งหมด เนื่องจากผลตอบแทนสูง จูงใจนักลงทุนมากกว่า การลงทุนในรูปแบบอื่น

ด้าน ธนาคารพาณิชย์ แจ้งยอดจองพันธบัตร รวม 3 วัน โดย ธนาคารกรุงเทพ มียอดจอง 12,000 ล้านบาท จากวงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ธนาคารกรุงไทย 11,160 ล้านบาท จากวงเงินรวม 18,000 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 10,200 ล้านบาท จากวงเงินรวม 14,000 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ มียอดจอง 8,300 ล้านบาท จากวงเงินรวม 14,000 ล้านบาท ธนาคารทหารไทย มียอดจอง 5,200 ล้านบาท จากวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท