เฉลิมชัยกำชับประกันสังคมดูแลสิทธิแรงงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงนโยบายในการปฏิบัติงาน ที่มอบให้กับข้าราชการประจำกระทรวงว่า ในวันนี้เป็นการพูดถึงแนวทางในภาพรวม ซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม ดูแลสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับให้ครอบคลุมมากที่สุด พร้อมกันนี้ นายเฉลิมชัย ได้กล่าวถึงการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีแรงงานนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 13-19 มิ.ย. โดยจะจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า จะใช้โอกาสนี้ในการเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับให้แรงงงานไทย ได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือในเวที
สากลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการพูดคุยครั้งนี้อาจนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU เรื่องการส่งแรงงานไทยไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงแรงาน จะหามาตรการเพื่อให้โอกาสแรงงาน ในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มแรงงานผู้พิการ ให้มีโอกาสได้รับงานที่ดี ตรงตามศักยภาพมากขึ้นอีกด้วย