มท.1 ประชุมผู้ว่าฯ และนายก อบจ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริหารราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัดบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้พิสูจน์ความสามารถทุกๆ ด้าน เช่น การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ส่งเสริมการเกษตร หรือ Biology เพื่อพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเข้าร่วมการเดินทางไปเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับประเทศที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเปิดกว้างโลกทัศน์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละคน