เกษตรปรับแผนทำฝนหลวงเร่งเติมน้ำในเขื่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร จากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 5 ศูนย์ 11 หน่วยปฏิบัติการ และ 5 ฐานเติมสาร และมีการปรับแผนปฏิบัติงาน โดยปิดหน่วยจันทบุรี และจัดตั้งหน่วยสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา

จากการปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมามีรายงานในการปฏิบัติการฝนหลวงรวม 84 วัน 522 สถานี วัดปริมาณน้ำฝนรายวันสูงสุดได้ 250.0 มิลลิเมตร จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 63 จังหวัด จากจำนวนจังหวัดที่อยู่ในเป้าหมายทั้งหมด 70 จังหวัด และในเดือนมิถุนายน 2553 นี้ ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติม

โดยจะปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจังหวัดระยอง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะตั้งปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมที่จังหวัดตาก และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงจะเพิ่มปริมาณน้ำเหนือเขื่อนต่าง ๆ บริเวณภาคเหนือ ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ประกอบกับพื้นที่เป้าหมายบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว

สำหรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอื่น ๆ ยังคงอยู่ในปฏิบัติการฝนหลวงต่อไป เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้กับพื้นที่การเกษตร และจะเน้นการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะปฏิบัติการฝนหลวงได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและได้ผลเป็นอย่างดี