อลงกรณ์แจงสถานการณ์ต่อทูตพาณิชย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังชี้แจงทูตพาณิชย์เอกอัครราชทูตต่างประเทศ และหอการค้าต่างประเทศ ในประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่มีต่อไทย ว่าได้มีการ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น และชี้แจงถึงความช่วยเหลือของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนทั้งไทย และต่างชาติ ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้วางกรอบมาตรการในระยะสั้น กลาง
และยาว โดยเน้นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ รวมถึงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านต่างประเทศ ส่วนนโยบายส่งเสริมระบบการค้าเสรีและความเป็นธรรมจะเดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางทูตพาณิชย์เอกอัครราชทูตต่างประเทศ และ
หอการค้าต่างประเทศ ยังมีความกังวลถึงผลกระทบต่อธุรกิจของชาวต่างชาติ และต้องการให้เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติให้กลับคืนมาโดยเร็ว และขอให้ตั้งศูนย์ประสานงานให้กับบริษัทต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบ โดยในขณะนี้ยังไม่มีนักลงทุนต่างชาติ ถอนการลงทุนในประเทศไทย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า จะดูแลบริษัทต่างชาติ โดยให้ความช่วยเหลือบนหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทของคนไทย