ครม.ขยายสินเชื่อให้กู้ไม่เกิน4ล้านบาท

ครม.ขยายสินเชื่อให้กู้ไม่เกิน4ล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง การเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ของ SME แบงก์ จำนวน 5,000 ล้านบาท และผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุมัติได้ รายละไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

โดยในขณะนี้ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 5,000 ราย วงเงินเกือบ 3,000 ล้านบาท พร้อมกับ อนุมัติให้บุคคลธรรมดา ที่ซื้อทัวร์ท่องเที่ยวจากบริษัทท่องเที่ยว สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ จนถึงสิ้นปี 2553 รวมทั้ง บริษัทที่มีการจัดสัมมนา สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 2 เท่า ระยะ 2 รอบบัญชี บริษัทที่มีการจัดงานแสดงสินค้าออกบูท ทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถนำค่าใช้จ่าย มาหักภาษีได้ 2 เท่า ตามรายจ่ายจริง โดยมาตรการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ความช่วยเหลือนั้น จะทำให้ รัฐบาลสูญเสียรายได้ในปีนี้ 4,000 ล้านบาท