ชัยวุฒิถกคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลบ่ายนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึง การขอเพิ่มการผลิต และย้ายที่ตั้งโรงงานของโรงงานน้ำตาล ที่ยังค้างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่า ทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นพิจารณาใหม่ ในช่วงบ่ายวันนี้ ได้นัดหารือกับ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยจะต้องพิจารณาถึงการทับซ้อนของพื้นที่ รวมถึงปัญหาการแยกวัตถุดิบ กับ
โรงงานเอทานอล และคงระยะห่างของรัศมีตั้งโรงงานแต่ละ 80 ก.ม. หรือไม่ รวมถึงพิจารณาว่า จะมีการเปิดเสรีตั้งโรงงานหรือไม่ เนื่องจากการเปิด ให้โยกย้ายกำลังการผลิตมากถึง 11 โรง ถือเป็นการเปิดเสรีอยู่แล้ว ทั้งนี้มองว่าอุตสาหกรรมอ้อย เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา มีการวางแผนเป็นอย่างดี แต่ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสถานการณ์ด้วย ส่วนโครงการลงทุนโรงงานเหล็กต้นน้ำ ยังมีนโยบายให้เดินหน้าต่อ แต่ติดปัญหาเรื่องสถานที่ เพื่อรับรองการลงทุน แม้จะมีนักลงทุนพร้อมเข้ามาลงทุน และจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน เพื่ออยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้