ผู้ค้าสลากสมาคมคนพิการประท้วงโควตาสลากฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มผู้ค้าสลาก จากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กว่า 100 คน ได้รวมตัวชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ รัฐบาลจัดโควตาสลากให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ที่คณะกรรมการสลากจัดสรรให้ โดยระบุว่า โควตาสลากที่จัดสรรไว้เป็นการเอื้อแก่นายหน้ารายใหญ่มากกว่ากระจายรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มผู้ค้าสลากจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จึงมีความเห็นว่า รัฐบาล ไม่มีความเป็นธรรม จึงได้ประชุมหารือ เพื่อหาทางออกร่วมกันในกลุ่มคนพิการและกรรมการสลาก แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จึงรวมตัวชุมนุม เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หากไม่ได้รับการตอบสนอง อาจจะเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดง