พณ.ประกาศเกณฑ์ราคาอ้างอิงข้าวเปลือก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ เกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก รอบ 2 ประจำวันที่ 7 มิ.ย.2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย ระหว่างวันที่ 7 - 13 มิ.ย.2553 โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาตันละ 7,617 บาท อัตราชดเชยตันละ 2,383 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 9,745 บาท ชดเชยตันละ 1,255 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,401 บาท ไม่ต้องชดเชย สำหรับกรณีที่ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาประกัน รัฐบาลได้จัดให้ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตั้งโต๊ะรับซื้อในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ โดยรับซื้อในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้างต้น สำหรับในส่วนของข้าวเจ้า 10% รับซื้อตันละ 7,417 บาท และข้าวเจ้า 25% รับซื้อตันละ 7,017 บาท โดย ณ วันที่ 4 มิ.ย.53 มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 153 โรงใน 35 จังหวัด