ยอดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์2.7หมื่นลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายงานยอดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ "ไทยเข้มแข็ง" ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการเสนอขาย ไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง หลังจากก่อนหน้านี้ ได้เลื่อนการเปิดขายเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ประกอบกับความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องการเก็บเงินสดไว้ในมือมากขึ้น ยอดขายในวันแรก มีแค่เพียงประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท จากวงเงินที่จะมีการเสนอขายทั้งหมด 1 แสนล้านบาท ซึ่งเชื่อว่า การเปิดขายพันธบัตรให้กับประชาชนทั่วไปใน วันที่ 9 มิ.ย. จะมีประชาชนให้ความสนใจมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง กำหนดเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ "ไทยเข้มแข็ง" อายุ 6 ปี วงเงิน 1 แสนล้านบาท ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย. นี้ หลังเลื่อนการจำหน่าย มาจากวันที่ 17-21 พ.ค. โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี, ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.0 ต่อปี, ปีที่ 5 ดอกเบี้ย ร้อยละ 5.0 ต่อปี และ ปีที่ 6 ดอกเบี้ย ร้อยละ 6.0 ต่อปี