มติกกร.ชง4ข้อกรอ.14มิย.ยุติแตกแยก

มติกกร.ชง4ข้อกรอ.14มิย.ยุติแตกแยก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ว่าทาง กกร.จะมีการเสนอ 4 แนวทางต่อรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ประกอบด้วยการยุติความแตกแยกลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ สนับสนุนให้คนมาใช้ของไทย และร่วมกันปกป้องการคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาของประเทศต้องยึดหลักและประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก

ด้าน นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมา ถือเป็นรอยร้าวที่ลึก ซึ่งในขณะนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเรื่องทั้งหมดจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือกกร. ในวันจันทร์หน้า