พณ.ชี้สถานการณ์ขายสุกรเกือบสู่ภาวะปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ถึงสถานการณ์การจำหน่าย เนื้อสุกรในตลาด ขณะนี้ว่าใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยภายในสัปดาห์นี้ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในตลาดต่างๆ หากพื้นที่ใด มีราคาสูงกว่า ที่ได้กำหนดไว้กระทรวงพาณิชย์ จะจัดเนื้อสุกรธงฟ้าเข้าไปจำหน่าย เป็นการแทรกแซงตลาดในปริมาณที่เหมาะสม เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภค โดยราคาเนื้อสุกรที่ได้ มีการกำหนดไว้ สุกรเป็น หน้าฟาร์มกิโลกรัมละ 61-62 บาท ราคาสุกรเนื้อแดง จำหน่ายปลีกกิโลกรัมละ 115-120
บาท และสำหรับการพิจารณาตรึงราคาสินค้าต่อไปอีก 3 เดือน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นั้น ผู้ประกอบการในหมวดสินค้า จำเป็นได้รับทราบนโยบาย และพร้อมให้ความร่วมมือ ตรึงราคาสินค้าต่อไปอีก 3 เดือนแล้ว จนถึงเดือนกันยายน 2553 และสำหรับสินค้าที่มีการนำเข้า วัตถุดิบจากต่างประเทศ 100 % หากราคาในตลาดโลกสูงขึ้น จะมีการพิจารณาราคาเป็นรายกรณี