เซ็นทรัลพัฒนาทุ่ม300ลบ.จัดกิจกรรมการตลาด

เซ็นทรัลพัฒนาทุ่ม300ลบ.จัดกิจกรรมการตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผย แผนเซ็นทรัลเวิลด์ 4 ข้อ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางหลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเซ็นทรัลเวิลด์ ในการทุ่มงบประมาณ 300 ล้านบาท จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าดึงนักช็อปภายใน 6 เดือน การค้าพื้นที่ขายทดแทน โดยการจัดสรรพื้นที่ขายให้ผู้ประกอบการเซ็นทรัลเวิลด์ ในพื้นที่ของศูนย์การค้าอื่นๆ ของ เซ็นทรัลพัฒนา 14 สาขา การผ่อนคลายปัญหาทางการเงิน ด้วยการงดเก็บค่าเช่าจากผู้ค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณเดือน เม.ย. ไปจนถึงเปิดให้บริการเข้าใช้พื้นที่ได้อีกครั้ง และการผ่อนปรนสัญญาให้กับผู้ค้าในการพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข ที่อาจสร้างความเดือนร้อนให้กับผู้ค้าทั้งนี้ในส่วนของเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งเป้าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบอย่าง 100% ภายใน 6 เดือน แต่ในส่วนของ
ห้างเซ็น ก็จะคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ภายใน 14 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าพื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีกว่า 600 ราย และมีพนักงานกว่า 15,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง