นายกฯกังวลอนาคตของข้าวไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่าง การมอบรางวัล ให้กับ ชาวนา เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5 มิ.ย.นี้ว่า เรื่องข้าว มีความสำคัญผูกพันกับประเทศไทยมานาน และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยขณะที่ การ
เข้ามาของอุตสาหกรรมมากขึ้นนั้น ตนยอมรับว่า มีความเป็นห่วงชาวนาและข้าว ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง โดยสิ่งที่สำคัญนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ต้องมั่นคง พร้อมเศรษฐกิจที่เติบโต ขณะเดียวกัน กังวลอนาคตของข้าวที่ในขณะนี้ มีภาวะการที่เกิดขึ้นในโลก อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ เห็นว่าวิกฤติอาหาร กำลังเป็นปัญหาของโลกนั้น เกิดขึ้นจากประชากร ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง พื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเศรษฐกิจและระบบนิเวศที่โลกร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลมองว่า เป็นจุดเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง โครงการอื่นก็จะสามารถทำให้ชาวนา ดำรงชีวิตได้มั่นคงผ่านตลาดข้าวกับสินค้าเกษตร