พณ.เปิดงานมหกรรมเครื่องจักรกลไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังเป็นประธาน เปิดงานมหกรรม เครื่องจักรกลไทยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม มั่นใจเครื่องจักรกลไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย.นี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมแสดงเครื่องจักรกลพร้อมสาธิตการทำงาน โดยเฉพาะ ในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับข้าว
การสัมนาวิชาการ รวมทั้ง การให้คำปรึกษาในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจน การขอใช้บริการด้านสินเชื่อต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการผลิต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย จูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เครื่องจักรกลที่ผลิตได้ภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้า ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ย ปีละประมาณ 450,000 ล้านบาท
โดยปัจจุบันประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถส่งออกได้ ปีละประมาณ 250,000 ล้านบาท

โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ เช่น ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จัดเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของเครื่องจักรกลไทย เนื่องจาก ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 8,700 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน