คปภ.จี้บริษัทประกันสำรวจพื้นที่ไฟไหม้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางชำเลือง ชาติสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวถึง กรณีอาคารสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในการชุมนุมของกลุ่ม นปช.ว่า พื้นที่ที่ได้รับความ
เสียหายบางแห่งยังไม่สามารถเข้าสำรวจความเสียหายได้ ดังนั้น ส่งผลให้การประเมินค่าใช้จ่ายความเสียหายของบริษัทประกันล่าช้า โดย คปภ.มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานแล้ว ส่วนผู้ประกอบการที่ทำประกันภัย แต่ยัง
ไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฉับพลัน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องทำการประกันภัยจลาจลขณะนี้ เบี้ยประกันจะเป็นไปตามวิจารณญาณของบริษัทประกันภัย แต่จะไม่สูงกว่า
อัตราที่ทาง คปภ.กำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ไม่มีประกันภัยอาจต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ขณะที่การขอพื้นที่สำรวจความเสียหายต้องประสานงานไปยังกรุงเทพมหานคร