ไตรรงค์ นัด กมธ. รายจ่ายปี 54ถกจันทร์นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 พิจารณาแนวทางการทำงานของ กมธ. ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการใช้งบปี 2553 เรื่องความรั่วไหล และการเบิกจ่ายงบล่าช้า รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาล ประสานกับทุกหน่วยงาน ให้มาชี้แจง และให้ความร่วมมือกับ กมธ. อย่างเต็มที่ โดยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในฐานะประธาน กมธ. เปิดเผยว่า ในการพิจารณางบดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ หรือเพื่อพรรคและพวกพ้องของตนเอง โดยในวันที่ 7 มิถุนายน เวลา 13.00 น. จะจัดการประชุมขึ้นอีกรอบ โดยเชิญธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มาให้ข้อมูลสถานะทางเศรษฐกิจล่าสุดด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆในกมธ.และกำหนดกรอบในการพิจารณา โดยมีมติเลือกนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานกมธ. และให้แต่งตั้งรองประธานกมธ. 16 ตำแหน่ง เช่น นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เป็นรองประธานกมธ.คนที่ 1 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง เป็นรองประธานกมธ.คนที่ 2 นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ รองผอ.สำนักงบประมาณ เป็นเลขานุการกมธ. และแต่งตั้งโฆษกกมธ. 20 คน อาทิ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย และได้กำหนดการประชุมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป ตามลำดับดังนี้ 1.กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจเริ่มจากกระทรวงการคลัง 2.กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงเริ่มจากกระทรวงกลาโหม 3.กลุ่มภารกิจด้านสังคมเริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข และ4.งบกลางและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ถ่ายทอดสดการประชุมมายังห้องสื่อมวลชนประจำรัฐสภาด้วย