รัฐทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือเขตราชเทวี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ที่อยู่ในเขตราชเทวี ทยอยเดินทางมาลงทะเบียน และมอบเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขต จะมอบให้รายละ 10,000 บาท อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่เดินทางมารับมอบเงินในวันนี้ มีจำนวนทั้งหมด 366 ราย โดยล่าสุดเดินทางมารับมอบกว่า 60 ราย แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ และทรัพย์สินถูกทำลาย โดยได้ลงทะเบียนไว้ กับศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ขณะที่นางสมจิตร ถมทอง เจ้าของร้านขายอาหาร ที่ถูกเพลิงไหม้ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล ที่เร่งเข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็ยอมรับว่า เงิน
จำนวนนี้ ไม่อาจเทียบได้กับทรัพย์สินที่สูญเสียไป ประกอบกับปัจจุบัน ยังไม่สามารถเปิดร้านขายได้ จึงอยากให้รัฐบาล เร่งช่วยเหลือด้านพื้นที่การขายด้วย

นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่มีรายชื่อ เดินทางมาลงทะเบียนร้องทุกข์เพิ่มเติมอีกด้วย