แรงงานแนะต่างด้าวซื้อประกันดีกว่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว ภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว หรือ กบร. ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ว่า ที่ประชุมเสนอให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง เข้าสู่ระบบกองทุน
เงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคม ตามการผลักดันของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย สปส.ได้เสนอให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายเดียว ในอัตราร้อยละ 0.2 ถึง 1 ของอัตราค่าจ้าง เฉลี่ยที่ 500 บาทต่อคนต่อปี แต่อาจเกิดปัญหาข้อมูลสับสนกับแรงงานไทยในระบบประกันสังคม จึงเสนอให้ทำประกันชีวิต โดยให้กรมการจัดหางานหารือร่วมกับ สปส.และบริษัทประกันชีวิตเอกชน ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจเร่งรัดปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสามารถนำเข้าแรงงานต่าง
ด้าวชุดใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!