บีโอไอ เร่งเดินสายโรดโชว์ทั่วโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กล่าวว่า จะเร่งเดินทางเชิญชวนนักลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทั่วโลก โดยในเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน นี้ จะจัดกิจกรรมโรดโชว์ 38
ครั้ง ใน 25 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน โดยแต่ละครั้งจะจัดกิจกรรมสัมมนา ชี้ช่องทาง และโอกาสการลงทุน พร้อมหารือกับบริษัทชั้นนำ ภาคธุรกิจในต่างประเทศ

ในวันนี้ นางอรรชกา ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับอ็อกฟอร์ด บิสสิเนสกรุ๊ป จัดทำเดอะรีพอร์ท ไทยแลนด์ 2010 ซึ่งเป็นรายงานการวิจัย และข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนในไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การลงทุน ของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กระแสการลงทุนใหม่ๆ จากต่างประเทศ ถูกบดบังสถานการณ์ทางการเมือง