กรมส่งออกนำสินค้าแบรนด์เนมโชว์สิงคโปร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพิรมล เจริญเผ่า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ทางกรมส่งเสริมการส่งออก เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและการค้า ในประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย.นี้ โดยได้เชิญผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกลุ่มสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าแบรนด์เนม และกลุ่มแฟชั่นของนักออกแบบรายใหม่ ที่มีร้านค้าอยู่ในย่านราชประสงค์ ประตูน้ำ และสยาม เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย และนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าของประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นโอกาส
ในการช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ได้มีพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าได้ทันที และมีผลต่อการส่งออกของประเทศในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม คาดว่า การเข้าร่วมงานดังกล่าวจะสามารถสร้างยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และมีคำสั่งซื้อตลอดทั้งปีนี้ เกินกว่า 50 ล้านบาท