ฝ่ายค้านยังอภิปรายโจมตีรัฐสลายม็อบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ยังคงเป็นการโจมตีรัฐบาล ในการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง โดย น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เห็นว่า การดำเนินการของรัฐบาล เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษย์ชน ซึ่งนายกฯ จะต้องรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ก็ยังคงปรากฎให้เห็น ในหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทย ทำให้ฝ่ายค้าน ไม่สามารถให้ความไว้วางใจรัฐบาลในการบริหารประเทศต่อไปได้ และล่าสุดขณะนี้ ก็เป็นการอภิปรายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย