พณ.เล็งประสานสมาคมผู้ค้าปุ๋ยคุมราคาขาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ จะประสานกับ สมาคมผู้ค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ในการดูแลจำหน่ายสินค้าปุ๋ยเคมี ให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก ราคาแม่ปุ๋ยในตลาดโลก มีทิศทางปรับราคาลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ ราคาจำหน่ายปลีกในประเทศ สามารถปรับราคาลดลงได้ กระสอบละ 20 บาท จากราคา 630 บาท เป็น 610 บาท ในขณะบรรจุ 50 ก.ก. เพื่อเป็นการวางแผนให้กับเกษตรกรในช่วงใกล้ฤดูนาปี

นอกจากนี้ ในส่วนของสินค้า ที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพอื่น ๆ ยังไม่ได้มีการเสนอขอปรับราคาสินค้ามายังกระทรวงพาณิชย์ โดยจะยังคงมีการตรึงราคาสินค้าไว้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์