ศาลสืบพยานโอ๊คเอมให้เพิกถอนประเมินภาษี

ศาลสืบพยานโอ๊คเอมให้เพิกถอนประเมินภาษี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลภาษีอากรกลาง นัดชี้ 2 สถาน ในคดีที่ นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นฟ้องกรมสรรพากร นายสุทธิชัย สังขมณี นายศิริศักดิ์ พันธ์พยัคฆ์ และนายณัฎฐภพ อนันตรสุชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีของกรมสรรพากร เป็นจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการประเมินภาษีของ นายพานทองแท้ กว่า 5,600 ล้านบาท และ น.ส.พินทองทา อีกกว่า 5,600 ล้านบาท โดยแยกเป็น 2 สำนวน จากกรณีที่ โจทก์ ได้ซื้อหุ้นบริษัท ชินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากบริษัท แอมเพิล ริช อินเวสเมนต์ จำกัด โดยทำการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ทนายโจทก์ ได้ยื่นขอแก้ไขสำนวน ขณะที่ ทนายจำเลย ได้ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลจึงมีคำสั่งให้ทนายจำเลย นำส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน ขณะที่ ทนายโจทก์ ยังได้ยื่นขอรวมสำนวนของ นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา เป็นสำนวนเดียวกัน ศาลวิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีมูลเหตุเดียวกัน จึงมีคำสั่งให้รวมสำนวนได้ พร้อมกับ นัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 21 ก.ย.นี้ โดยจะมี นางกาญจนาภา หงษ์เหิน เลขานุการส่วนตัวคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ขึ้นเบิกความเป็นพยานโจทก์ปากแรก