ระยองเพียวฯแจ้งหยุดผลิตซ่อมเครื่องจักร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์แจ้งกำหนดการหยุดการผลิต เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน เป็นระยะเวลา 25 วัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 25 มิถุนายน 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยบริษัทได้เตรียมผลิตภัณฑ์สำรองไว้ ในคลังน้ำมัน และเตรียมซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
จากคู่ค้า เพื่อให้การจำหน่ายสินค้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระหว่างหยุดการผลิต โดยยืนยันว่าการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการแต่อย่างใด