SMEแบงก์เล็งของบช่วยเหยื่อม็อบอีก5พันลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) ว่า การที่ ธนาคาร ได้เปิดรับลงทะเบียน ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ วันที่ 26-31 พ.ค. รวม 6 วัน มีผู้ลงทะเบียนขอรับสินเชื่อตามโครงการ เอสเอ็มอี พาว์เวอร์ เพื่อวันใหม่ ทั้งสิ้น 5,714 ราย วงเงินของสินเชื่อ 3,995 ล้านบาท ธนาคาร ได้อนุมัติไปแล้ว 2,640 ราย คิดเป็นวงเงินขอรับสินเชื่อที่อนุมัติแล้ว 1,668 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถอนุมัติงบวงเงินทั้งหมด ภายใน 2 เดือน หลังจากนั้น ธนาคาร จะขออนุมัติรัฐบาลเพิ่มวงเงินตามโครงการอีก 5,000 ล้านบาท

ส่วน มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจท่องเที่ยว ทาง เอสเอ็มอี แบงก์ ยังมีวงเงินสินเชื่อ เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว เหลือกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งพร้อมอนุมัติในทันที แต่ต้องดูเงื่อนไขของผู้ประกอบการว่า ต้องการข้อเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งทางธนาคาร ก็พร้อมที่จะออกสินเชื่อตัวใหม่มาช่วยเหลือ