ธอส. ลุย โครงการสวัสดิการเงินกู้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการ 3 แนวทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมือง ได้แก่ ลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลากู้ และให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น 100 บาท จาก 6 เดือน เป็น 2 ปีแล้ว และให้สิทธิพิเศษ ในการกู้เงินตามโครงการดังกล่าว แก่ทหาร และตำรวจ โดยสามารถกู้เพิ่มได้ทุกวัตถุประสงค์ พร้อมยกเว้นค่าประเมินหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการกู้

นอกจากนี้ ธนาคารได้เตรียมวงเงิน 45,000 ล้านบาท สำหรับปล่อยสินเชื่อเพื่อบ้านให้กับกลุ่มลูกค้าข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" โดยผู้ร่วมโครงการต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ ให้กู้เพื่อซื้อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอน กู้ชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และกู้ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุดร้อยละ 100 ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย คิดอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ร้อยละ 0 เดือนที่ 7-12 อัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ 2.50 ต่อปี อีก 2 ปีถัดไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ 2 (อัตราดอกเบี้ย MRR ธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี และคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ 1 ในปีที่ 4 จนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 พ.ย.นี้ และทำนิติกรรมภายใน 30 ธ.ค. หรือ จนกว่าเต็มกรอบวงเงินที่กำหนดไว้