นิติธรยื่นคำร้อง กกต.ยุบพรรคเพื่อไทย

นิติธรยื่นคำร้อง กกต.ยุบพรรคเพื่อไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความนักสิทธิมนุษยชน เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทย และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง หัวหน้าพรรค รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ นายนิติธร กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนเมษายน หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรี และแกนนำกลุ่ม นปช. ร่วมกันกระทำการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายอาญา โดยมีเจตนามุ่งหมาย หรือ บังคับให้นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง อีกทั้ง แกนนำกลุ่มนปช. อาทิ นายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย และ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย และ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ได้ร่วมกัน หรือ แทนกันใช้ให้กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. กระทำการผิดกฎหมาย หรือ เผาสถานที่ราชการ ซึ่ง
เป็นการสร้างความปั่นป่วน ภายในราชอาณาจักร ซึ่งการกระทำดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พรรคเพื่อไทย และมวลชนกลุ่ม นปช. รวมทั้งเป็นการผิดวิสัยพรรคการเมือง เพราะรู้เห็นถึงการกระทำผิดกฎหมาย แต่ก็ยังปล่อยปละ ละเลย และไม่ได้ยับยั้งการกระทำดังกล่าว นายนิติธร จึงขอให้นายทะเบียนพรรคการเมือง นำหลักฐานแจ้งต่ออัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องให้ศาล
รัฐธรรมนูญ มีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทย รวมทั้งสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง หัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวต่อไป