วิรัตน์ยันต้องตรวจคลิปชลน่านวิชาญออก

วิรัตน์ยันต้องตรวจคลิปชลน่านวิชาญออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารข้อมูล โสตทัศนวัสดุ และสิ่งใดๆ ที่จะนำเสนอเพื่อประกอบการอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า การอภิปรายในประเด็นการทุจริตไม่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน แต่ในประเด็นของเหตุการณ์ต้องมีการตรวจสอบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ยังคงยืนยันต้องยื่นก่อนอภิปราย 3 ช.ม. หากไม่ทันก็จะให้ประกอบการอภิปรายไม่ได้

ขณะที่ น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยว่า เห็นด้วยในเชิงหลักการที่จะตั้งคณะกรรมการ แต่ไม่ควรเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการอภิปรายครั้งนี้ และเห็นว่า จะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากฝ่ายค้านจะถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูล และไม่เห็นด้วยที่ต้องมีการนำที่มาที่ไปของภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ก่อนการอภิปราย 3 ช.ม. ซึ่งนานเกินไป ฝ่ายรัฐบาลสามารถรับทราบข้อมูลได้จากเหตุดังกล่าว จึงทำให้ตนและ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตัดสินใจลาออกจากคณะกรรมการชุดนี้