กรมการค้าภายในเล็งถกปั๊มก๊าซปัดเศษสตางค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.พิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก ผ่านสายด่วน 1569 ขอให้กรมฯ เร่งดำเนินการแก้ไข กรณีสถานีเติมก๊าซทั่วประเทศ ปัดเศษสตางค์ ค่าเติมก๊าซแต่ละครั้งเกินความเหมาะสม และปฎิเสธรับเศษสตางค์ในการจ่ายค่าเติมก๊าซ โดยสัปดาห์นี้จะเรียกผู้ค้าก๊าซเอ็นจีวีทั้ง 10 ราย มาหารือถึงข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางร่วมกันในการให้บริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

"พฤติกรรมการปัดเศษสตางค์ของปั๊มก๊าซ จะปัดเศษสตางค์ ไม่ว่าจะเป็น 10 สตางค์ 20 สตางค์ หรือ 40 สตางค์ ก็จะปัดเป็น 1 บาท แม้จะไม่ใช่เงินที่มากต่อราย แต่เมื่อรวมกันต่อวันต่อปั๊ม 1 แห่ง จะเกิดส่วนต่างเพิ่มขึ้นกว่าพันบาท
ต่อเดือน เป็นเงินกว่าหมื่นบาท รวมทั่วประเทศก็เป็นหลักแสนบาท โดยจะมาคิดร่วมกันว่า ควรปัดเศษให้เป็นธรรมอย่างไรเช่น 10 สตางค์ อาจปัดเศษทิ้ง หรือ 20 สตางค์ปัดเป็น 25 สตางค์แทน ที่จะปัดเป็น 1 บาท"