พาณิชย์ ตั้งทีมกู้ความเชื่อมั่น ศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยถึง สถานการณ์ที่เกิดจลาจลในไทยว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นกรมฯ เสนอกระทรวงพาณิชย์ ในการเร่งสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการจัดทีมพิเศษภายใต้โครงการไทยแลนด์ เทรด ฟอร์ซ (ทีทีเอฟ) โดยร่วมกับภาคเอกชน 3 สถาบัน อาทิ หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมต่างๆ เดินทางไปหาผู้ซื้อในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากโครงการเดิมที่มีอยู่ โดยเน้นตลาดใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ได้แก่ แอฟริกา ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย ซึ่งคาดว่า จะเริ่มจากประเทศในอาเซียนก่อน ใน เดือน มิ.ย. 2553 นี้