ดุสิตโพลคนอยากเห็นซักสุเทพปมม็อบมากสุด

ดุสิตโพลคนอยากเห็นซักสุเทพปมม็อบมากสุด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ฝ่ายค้าน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลโดยพบว่า 52.02 % เห็นด้วย กรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

42.13 % อยากให้ฝ่ายค้านอภิปราย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ และ ผอ. ศอฉ. มากที่สุด61.20 % การสลายชุมนุม เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ในการอภิปรายครั้งนี้74.56 % อยากให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ทำหน้าที่อภิปรายมากที่สุด42.79 % สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วง คือ การกล่าวหากันไปมามากเกินไป ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น ทำใหเกิดความแตกแยกเหมือนเดิม

รองลงมา 47.29 % การนำเสนอข้อมูล และข้อเท็จจริง และ 51.81 % พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การใช้อารมณ์ คำพูดที่รุนแรง 57.04 % สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการอภิปรายครั้งนี้ คือ การได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง และชัดเจนมากขึ้นจาก 2 ฝ่าย เช่น ภาพถ่าย หรือ คลิปที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และ 60.81 % เชื่อว่า การอภิปรายครั้งนี้ การเมืองไทยก็คงจะเหมือนเดิม เพราะต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน มีการเอาชนะคะคาน