รัฐเร่งวางแนวทางเยียวยาราชประสงค์

รัฐเร่งวางแนวทางเยียวยาราชประสงค์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง ความคืบหน้าของมาตรการเยียวยา ผู้ค้าย่านราชประสงค์ว่า ขณะนี้ มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก ซึ่งคณะทำงานเพิ่งประชุมครั้งล่าสุด ในช่วงบ่ายของ วันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ รอรายงานตัวเลข จากผู้เสียหายก่อนวางแนวทางแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ชุมนุมแยกราชประสงค์ โดยมอบอำนาจคณะกรรมการชุดใหญ่ ในการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ โดยไม่จำเป็นต้องขอมติจาก ครม. อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ เกิดขึ้นหลังจากที่ข้อเสนอมาตรการเยียวยาชุดของ นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย และนางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง มาตรการจากกระทรวงแรงงาน ยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของนายกรัฐมนตรี ได้ตรงจุด