เยาวชนร้องนายกฯเชือด''ร้านเหล้าปั่น''

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่รัฐสภา น.ส.จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายแผนงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อการพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลลงนามในร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ครม. สังคม เพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างบูรณาการ นอกจากนั้นขอให้เร่งผลักดันมาตรการควบคุมเหล้าปั่น และร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเป็นการด่วน เพราะในปัจจุบันร้านเหล้าปั่นได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ในระยะเวลาเพียง 1 ปี และนายกรัฐมนตรีควรเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเยาวชนและลดอบายมุข แต่ทุกอย่างต้องทำบนความเป็นจริง วิธีที่ดีที่สุดคือการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาแอลกอ ฮอล์ ได้รณรงค์ให้เร่งรัดการออกกฎกระทรวงเรื่อง การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 เพื่อกำหนดรายละเอียดการทำการตลาด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เกิดความชัดเจน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด