บีโอไอ ชี้ม็อบกระทบภาคลงทุนในแง่จิตวิทยา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอรรชกา ศรีบุญเรือง บริมเบิล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) กล่าวว่า การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น แม้จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุนมาก ในช่วง 2 เดือนแรกของปี ยังมีนักลงทุนยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ประมาณ 70,000-80,000 ล้านบาท อีกทั้ง บีโอไอ ยังขยายมาตรการปี แห่งการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการใหม่ๆ

โดยเพิ่มกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน และยังเชื่อมั่นว่า ภาพรวมทั้งปีนี้
ยอดนักลงทุน จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามเป้าหมาย ส่วนการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทย ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปัจจุบันนั้น มียอดรวมประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนัก

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด