ไทยได้เปรียบดุลการค้าเกษตรหลังATFAมีผล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับอาเซียนเพิ่มขึ้น ในเดือน ม.ค.53 และยังไม่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าตามโควตา แสดงให้เห็นว่า ไทยมีความสามารถในการแข่งขัน และได้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี AFTA

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำเสนอเป็นของเดือน ม.ค. หลังการเปิดเสรี เพียงเดือนเดียว อาจยังสะท้อนภาพไม่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรระดับจังหวัด เพื่อติดตาม และ เฝ้าระวังการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร บริเวณชายแดน และประมวลสถานการณ์และปัญหาที่สำคัญ เป็นระยะๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน ในเดือน ม.ค.53 มีมูลค่า 13,782 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 74.63% โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มข้าวและธัญพืช น้ำตาล เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช ส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน มีมูลค่า 3,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.28% สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ของปรุงแต่งจากธัญพืช ซอส-เครื่องปรุงรส ยาสูบ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด